רָאשֵׁי בְשָׂמִים או צמחים פסיכואקטיביים במקרא?

בשלהי תקופת הברונזה, חלק מהמסורות שבעל פה תועדו על ידי משוררים כשאלים בקולמוסיה