פיזיקאי פיתח אלגוריתם AI שעשוי להוכיח שהמציאות היא סימולציה