top of page

בעידן בו אנו מוקפים מכל עבר בשדות אלקטרומגנטיים הנפלטים ממחשבים, מטענים, קווי חשמל, ווייפיי, מכשירי כף יד, אנטנות סלולר, והפרישה החדשה של רשת 5G, אנו צריכים לאזן את השדה האלקטרומגנטי שלנו (Bio-field) ולשמור על תדר התהודה הטבעי של הגוף, הטכנולוגיה של ®Q-Link עוזרת לנו לעשות זאת כבר כמעט 30 שנה.

Sympathetic Resonance Technology™

- The Science of Resonance

מדעי הפיזיקה הראו לנו שלכל חפץ חומרי ולכל דבר חי יש תדר או תהליכי תהודה טבעיים שנקבעים על ידי המבנה הפיזי של אותו אובייקט. המדע מראה גם שכאשר משהו נחשף לתדרים חיצוניים התואמים את תדר התהודה הייחודי שלו, אז אותו אובייקט מתחזק, הוא יציב יותר והאנרגיות הטבעיות שלו קוהרנטיות יותר. אפקט תהודה טבעי זה פועל גם אצל בני אדם: אנו חשים זאת, אנו מכירים את האפקט, ואנחנו בהחלט חווים את האנרגיות של התהודה בכך שאנו חשים נינוחות ומיקוד כאשר אנו מוקפים בחברים קרובים או באהובים וכאשר אנו נמצאים בטבע.
מעוגן בתגליות מדעיות אלה ומשקף את החוויה האנושית, בלב ליבם של כל מוצרי
®Q-Link מצויה הליבה הקריסטלית המכונה (Sympathetic Resonance Technology™ (SRT.

 

מה זה ™SRT ?

ליבת ה-SRT היא שמחזקת את התהודה של הגוף ומחזירה אותו למצב טבעי, צלול ומאוזן יותר. מלשון השורש הלטיני "resonare", "להדהד" פירושו "לחזור לצליל"; כך שכששני עצמים מקיימים אינטראקציה בתהודה, ממש כמו שני מזלגות כיוונון (קולנים) המכוונים באופן דומה, או שני חברים שנמצאים יחד, האנרגיות שלהם מקיימות אינטראקציה ומגבירות זו את זו.
מוצרי
®Q-Link מתוכנתים במערך של תדרים טבעיים שמהדהדים לתדרי האנרגיה הטבעיים של הגוף. ההשפעה של התהודה שנוצרת דומה לחוויות הבריאות והממריצות שיש לנו בטבע, באינטראקציות חיוביות עם אחרים, ובזמן פעילויות עצמיות מאזנות. מכיוון שדרוש פחות מאמץ ואנרגיה כדי לשמור על אובייקט שכבר פועל ב"תדרי תהודה" אידיאליים יותר, ככל שתענדו או תשתמשו ב- ®Q-Link לעתים קרובות יותר, כך הוא יעבוד טוב יותר עבורכם.

 

למה ™SRT ?
SRT הוכיח את יעילותו במגוון רחב של ניסויים ומחקר, כולל ניסויים ב-U.C. Irvine, University of Vienna ו Imperial College London, כולם הדגימו השפעות משמעותיות על מערכות החיים. (למידע נוסף על המדע של ®Q-Link ומחקרים שפורסמו על ידי עמיתים)

משמעותיים ומעניינים אף יותר הם דיווחים מאלפי משתמשי 

®Q-Link מרוצים במשך כמעט 3 עשורים.
(למידע נוסף על חשיבות אפקט התהודה ותפקידו ברווחה, ביצועים ואיכות חיים מיטביים)

Qlink1.jpg
bottom of page