top of page

מזג אוויר חללי

לוח ניטור חי

החלל שבינינו לבין השמש וכוכבי הלכת מלא בחומר הנקרא פלזמה. הפלזמה במערכת השמש מגיעה ברובה מפני השמש בזרמים הנקראים רוחות סולאריות. רוחות סולאריות הן דינמיות, ועוצמתן משתנה באופן שקשה לחזות. שינויים אלו גורמים להפרעות בשדה המגנטי של כדור הארץ ועלולים לגרום נזק ללווינים, חלליות, מערכות ניווט ורשתות חשמל, בעשורים האחרונים מושקעים מאמצים ומשאבים רבים למדידה, ניטור, והבנה של תהליכים אלה, המכונים  “מזג אויר חללי”.

כאן תוכלו להישאר מעודכנים במצב השמש, כדור הארץ ועל סביבתנו החללית. המידע המוצג כאן מגיע מתחנות תצפית, מדידה וחיזוי ברחבי העולם ומלווינים והוא מתעדכן באופן רציף וקבוע.  

השמש עכשיו

תחזית סופות שמש לימים הקרובים

מודל המציג תחזית סופות אלקטרומגנטיות ע"פ נתונים מלווינים המנטרים את השמש 

מודל מערכת השמש

bottom of page