פפירוס לובר-קרלסברג - התגלו סודות חניטה מצרית חדשים

חניטה היא שיטת קבורה שבה גופת ה