האגדה על הסלמנדרה חסינת האש

"אף חזקיה מלך יהודה ביקשו לעשות לו כן אלא שסכתו אמו סלמנדרה".

(סנהדרין סג, ב)