אוסטרקיזם - הבחירות בהן היוונים בחרו את מי לגרש מהעיר