תל כארמל - המגדל הקדום ביותר שהתגלה על כדור הארץ

8,000 שנה לפני הקמת הפירמידה הראשונה במצרים, אנשים באזור