top of page

לאחר יותר ממאה שנים של מחקר, רשימת המלכים השומרית היא עדיין חידה

עודכן: 19 בינו׳

מבין שלל החפצים המדהימים שהתגלו באתרים בעירק שבהם שגשגו פעם ערים שוּמֶריות, מעטים היו מסקרנים יותר מרשימת המלכים השומרית, כתב יד קדום שנכתב במקור בשפה השומרית, ובו רישום מלכי שומר, שושלות שומריות ושושלות שכנות, אורך זמן השלטון ומיקומי המלכויות "הרשמיות". מה שהופך את החפץ הזה לייחודי כל כך היא העובדה שהרשימה משלבת בין שליטים מיתיים טרום-שושלתיים לבין שליטים היסטוריים שידוע שהיו קיימים.


החלק הראשון של הטקסט הנדיר והייחודי הזה, לוח כתב יתדות בן 4,000 שנה, נמצא בתחילת המאה ה-20 על ידי החוקר הגרמני-אמריקני הרמן הילפרכט (Hermann Hilprecht), באתר ניפור הקדומה, ופורסם בשנת 1906. מאז גילויו של הילפרכט, נמצאו עוד לפחות 18 דוגמאות אחרות לרשימת המלכים, שרובן מתוארכות למחצית השנייה של שושלת איסין, בערך 2017 עד 1794 לפנה"ס. אין שניים מהלוחות הללו שזהים. עם זאת, יש מספיק חומרים משותפים בכל גרסאות הרשימה בכדי להבהיר כי הם נגזרים מתוך תיאור "אידיאלי" יחיד של ההיסטוריה השומרית.


בין כל הגרסאות של רשימת המלכים השומרית, 'מנסרת וולד-בלונדל' (Weld-Blundell prism), באוסף הלוחות של מוזיאון אשמוליאן (Ashmolean Museum) באוקספורד, מייצגת את הגרסה הנרחבת ביותר, כמו גם את העותק השלם ביותר של רשימת המלכים. המנסרה בגובה 20 ס"מ כוללת ארבעה צדדים עם שתי עמודות בכל צד. מעריכים כי במקור היה ציר עץ שעבר במרכזה כדי שניתן יהיה לסובב אותה ולקרוא מכל ארבעת הצדדים. היא מפרטת שליטים משושלות הקודמות למבול ועד השליט ה-14 של שושלת איסין (בערך 1763–1753 לפנה"ס).


לרשימה יש ערך עצום מכיוון שהיא משקפת מסורות קדומות מאד ובו בזמן מספקת מסגרת כרונולוגית חשובה המתייחסת לתקופות המלכות השונות בשומר, ואף מציגה הקבלות מדהימות לספר בראשית.

Weld-Blundell prism (Credit: Ashmolean Museum)

הציוויליזציה הקדומה של שומר

ארץ שומר השתרעה על רובו של אזור הנמצא בדרום מסופוטמיה אשר בדרום עיראק המודרנית. לדעת החוקרים, התרבות השומרית היא אחת התרבויות הראשונות בתולדות האנושות. לפי ההנחה המקובלת, ראשיתה של תרבות זו בסביבות שנת 3500 לפנה"ס. שומר הייתה מחולקת בין ערי-מדינה שנלחמו באופן תדיר זו עם זו.


לתרבות זו מיוחסות כל ההתחלות של ציוויליזציה מתקדמת שעתידות היו לשמש כבסיס לתרבות האירו-אסיאתית: המצאת הגלגל, כתב היתדות, מדע, בתי משפט ועוד. תרבות זאת זוהתה לראשונה בשנת 1869 על ידי הצרפתי ז'יל אופרט (Jules Oppert) שחקר לוחות בכתב יתדות. הוא קרא לתרבות - שומר.


באלף ה-3 לפנה"ס, שומר כללה לפחות שתים עשרה ערי-מדינה נפרדות: כיש, ארך, אור, סיפר, אקשק, לארק, ניפור, אדאב, אומה, לגש, באד-טיבירה ולרסה. כל אחת מהמדינות הללו כללה עיר מוקפת חומה שכפריה ואדמותיה סבבו אותה, וכל אחת מהן סגדה לאלוהות משלה, שמקדשה היה המבנה המרכזי של העיר. במקור הכוח הפוליטי היה של האזרחים, אך ככל שגברה היריבות בין ערי-המדינה השונות הן אימצו את מוסד המלוכה. רשימת המלכים השומרית מתעדת שמונה מלכים ששלטו לפני המבול הגדול, ולאחר המבול, ערי-מדינה שונות ושושלות המלכים שלהן.


העבר המיתי של שומר

רשימת המלכים השומרית מתחילה במקור המלכות ממש, אשר נתפסת כמוסד אלוהי: "המלכות ירדה מהשמיים". השליטים בשושלות הראשונות מוצגים בתקופות מלכות ארוכות להפליא.

"לאחר שירדה המלכות מהשמיים, המלכות הייתה בארידו. בארידו,