השדה המורפוגנטי והתפתחות המין האנושי

עודכן: 7 באוק׳ 2020

קבוצת תאים המובילים ליצירה של מבנה גוף ספציפי או איבר. לדוגמא, רקמות בלב נוצרות משדה מורפוגנטי של תאי לב. לכל קבוצת תאים יש שדה מורפוגנטי, עצם ההדהוד בין התאים לשדה המורפוגנטי יוצר אקטיבציה של "בנייה" מתוך תבנית של זיכרון תאי שיוצר את האיברים ואת הגוף כולו.


חוויה של תנועה בתוך התודעה היא כמו מעבר משדה מורפוגנטי אחד לשדה שני. ניתן להשתמ