top of page

הטכנולוגיה בה עשה שימוש האדריכל ההינדי הקדום וישוואקארמן

עודכן: 7 באוק׳ 2020

- מאמר מתורגם מתוך סרטון של Praveen Mohan -


בהודו ניתן למצוא פסלים רבים של אדריכל הינדי קדום בשם וישוואקארמן (Vishvakarman), אך מה שאנו יודעים עליו כנראה לא ממש מדויק. בפסל המופיע בתמונה, בן 900 שנה, ניתן לראות את וישוואקארמן עם כמה ראשים ואוחז בכלי נשק שונים - זהו ההסבר הסטנדרטי שאנו מקבלים. אך זה לגמרי לא נכון. אם יש לו כמה ראשים, אז איך זה שהראש המרכזי נראה מבוגר בעוד ששני הראשים האחרים מציגים פנים צעירות יותר? והנשק מצד שמאל, זהו לא כלי נשק, הראש שלידו בעצם מסתכל אל תוך המכשיר הזה.

מי זה וישוואקארמן? על פי טקסטים הינדים עתיקים, וישוואקארמן היה האדריכל שבנה מקדשים עתיקים וערים מדהימות, כמו דוואראקה (Dwaraka), במושלמות מטורפת. אדריכל לא צריך כלי נשק, אז מהו המכשיר הזה שהוא מסתכל לתוכו? הוא משתמש בתאודוליט (theodolite).


מה זה תיאודוליט?

האם תהיתם פעם מדוע אנו רואים מהנדסים עומדים ומביטים את תוך משהו? זהו תיאודוליט, זה דומה לטלסקופ קטן. ראו את הדמיון הברור של התיאודוליט המודרני וכיצד המהנדס מסתכל דרכו לתיאודוליט הקדום ואיך הפנים הללו מסתכלות דרכו. זו התאמה מושלמת. אבל מה המטרה של תיאודוליט? הוא משמש למדידה שמוודאת שהשטח שטוח לחלוטין או מפולס אופקית לפני תחילת הבנייה. ברוב השטחים קיימים הפרשי גובה שצריך לפלס, ואיך מפלסים? בקצה האחד של השטח מוצב התאודוליט ובקצה השני מוצב מוט פילוס שעליו סימונים. זה בדיוק מה שאנחנו רואים ביד שבצד ימין של הפסל.

זה מוט הפילוס, כמובן שהסימונים נעלמו עקב שחיקה, אך ניתן להבחין בהם בפסלים אחרים של וישוואקארמן. לדוגמא בפסל בצד ימין בתמונה שלמטה - ממקדש השמש במודהרה (Sun Temple, Modhera), שנבנה לפני כ-1000 שנה. גם פסלים אחרים מציגים סימונים ברורים, זה ברור שווישווקארמן מחזיק במוט פילוס ובתיאדוליט כדי לבדוק את אתרי הבנייה. בתמונה מצד שמאל ניתן לראות פסל נוסף בו הוא מחזיק בבירור מוט פילוס ביד אחת ותאודוליט ביד השנייה.

אם מסתכלים על מקדשים עתיקים, אחד הדברים שאנחנו מתפעלים מהם הוא כיצד הם הצליחו לפלס את השטח בצורה כל כך מושלמת לפני שהם התחילו בבנייה. אפילו בפסגות ההרים הם הצליחו ליצור שטחים מפולסים לחלוטין ואז לבנות מקדשים. כעת ניתן להבין היטב כיצד השיגו זאת. הפסלים הקדומים מציגים את הפרטים בצורה די ברורה, זה לא אל רב ראשים, אלה מספר אנשים שעובדים יחד באותו אתר, אחד מסתכל דרך התיאודוליט, השני אחראי על מוט הפילוס והמבוגר עם הזקן הוא המפקח. הנה פסל נוסף, בן 1000 שנה, המציג את אותה איקונוגרפיה עם שני בחורים צעירים יותר המחזיקים באותם מכשירים והבחור המבוגר באמצע, זה די ברור איך פיסלו את וישוואקארמן.

זה מעניין כי תמיד חשבו שוישוואקארמן היה אדם אחד, אבל אולי זה בעצם צוות מהנדסים קדומים, בדיוק כמו שצוות מהנדסים עובד היום באתר בנייה. קיימים שילובי פרצופים שונים במקדשים הקדומים, לפעמים כל הפרצופים צעירים, לפעמים כל הפרצופים מבוגרים ולפעמים זה שילוב של צעירים ומבוגרים.


אז כך וישוואקארמן הגיע לפילוס אופקי מושלם, על ציר ה- X. אך כיצד הם השיגו פילוס אנכי, על ציר ה-Y?

כאשר בוחנים מבנים הודים עתיקים, זה מדהים איך לעולם לא רואים מונומנטים מוטים, אין לקירות המקדשים שום הטיה, אלא אם כן הבונים רצו הטיה או מדרון. הזוויות נבנו בצורה מושלמת. במה אנו משתמשים כיום בכדי למדוד פילוס אנכי? המכשיר נקרא משקולת אנך (Plumb bob), יש לו צורה של כובע, שחציו האחד כמו נורה וחציו השני בעל קצה מחודד. זה בדיוק מה שאנחנו מוצאים בידו של וישוואקארמן.

</