החתול - הרבה יותר מהיסטוריה מיתית

חתולים הם חלק מהסצינה האנושית כבר 9,000 שנה. יצאנו מהמערות והם היו שם איתנו. מאז הונצחו חתולים באמנות. הם צוירו בפרסקו, פוסלו באבן, גולפו בעץ, נוצקו בכסף, צופו בזהב ונעטפו במילים. חתולים נחנטו, התאבנו ובעת המודרנית הונצחו בפריימים של צלולואיד, בנייר עיתון ובספרות פופולרית. חתולים הפכו לבובות פרווה וטופפו על בימות העולם כשהם מייללים את רוממותם. חתולים כבש