ארקאים - תעלומה של העולם העתיק

כולם שמעו על סטונהנג'. יש הטוענים כי ההתעסקות בסטונהנג' קצת מוגזמת, אך זו עובדה, אבני הסארסן של וילט