שיני בונה שימשו לגילוף פסל העץ הקדום ביותר בעולם

מקור: