שיחזור קולו של נסיאמון, כהן מצרי שחי לפני 3000 שנה

צוות בינלאומי ובין תחומי, בראשותו של דייוויד האוורד (