ציורי מערות פרהיסטוריים בספרד מוכיחים שהניאנדרטלים היו אמנים