עצם כלב בת 10,000 שנה תומכת בתיאוריה של דרך יבשתית לאמריקה