סילנה קפנסיס: צמח החלומות האפריקאי


סילנה קפנסיס (Silene Capensis) שימש את השמאנים של אנשי הקוסה (Xhosa) של עמק הנהרות ב