מטבעות בתי הבושת של פומפיי

כיום, קיימת סטיגמה שלילית ומוצקה סביב העיסוק בזנות. לעתים קרובות הוא נתפס כ"חטא", "תועבה" ו"בושה" - הן עבור הזונה והן עבור הלקוח. אך ברומא העתיקה, בעוד שבטוח שלכל אחד היו דעות משלו לגבי הנוהג, הוא היה הרבה יותר מקובל מבחינה חברתית. למעשה, בתי בושת היו מרכיב בסיסי בערי נופש כמו פומפיי והרקולנאום. מרכיב בסיסי זה צמח בסופו של דבר עד ליצ