מה טס באוויר, חותך דרך מים ​​ומתפצל לשניים? מחקר מדעי של תקרית עב"ם אגואדילה

עודכן: 1 במרץ 2021