מגילת שפירא שנחשבה לזיוף עשויה להיות אותנטית

מגילת