top of page

לוח דיספיליו - משנה את כל הידוע לנו על מקורות ופיתוח הכתב

מאת: Nicholas Rossis

מקור: nicholasrossis


אם אנו מאמינים לנרטיב המקובל, הכתב הופיע בשומר באלף ה-3 לפנה"ס. אחרים רואים בסמלים של ג'יאהו (Jiahu symbols) מסין או את בסמלים של וינצ'ה (Vinča symbols) מסרביה את דוגמאות הכתב הראשונות. עם זאת, מידע ארכיאולוגי חדש ממשיך לשנות את התיאוריות הללו. לוח בן 7,000 שנה שנמצא ביוון סותר את הנרטיב המסורתי. באופן לא מפתיע, זה מעורר ויכוחים עזים בקרב בלשנים. חלקית, בגלל שאנחנו צריכים להגדיר תחילה מהו הכתב.


אז מה זה כתב? כפי שד"ר קולין אן קויל (Colleen Anne Coyle), מסבירה ב-Quora, הרבה יותר קשה לענות על השאלה הזו מכפי שניתן היה לצפות. על פי הארכיאולוגיה המקובלת, הכתב לא הומצא עד לתקופה שבין 3000 ל-4,000 לפנה"ס בשומר. עם זאת, חפץ שהתגלה לפני שני עשורים סותר אמונה זו.


לוח דיספיליו (Dispilio Tablet) הוא לוח עץ ועליו סימני כיתוב (charagmata), שנחשף במהלך החפירות של ג'ורג' הורמוזיאדיס (George Hourmouziadis) בשנת 1993, בדיספיליו (Dispilio) בצפון יוון, ותוארך בעזרת פחמן-14 לגיל של 7300 (5260 לפנה"ס). הלוח מכיל מערכת סמלים שנראית כצורה של פרוטו-כתב, מבוגר ב-2,000 שנה מהכתב הפרוטו-שומרי הפיקטוגרפי מאוּרוּכּ (עירק המודרנית), ומבוגר ב-4,000 שנה מסוגי הכתב הלינאריים הכרתיים-מיקנים.

לוח דיספיליו

נראה כי האתר היה מיושב לאורך תקופה ארוכה, החל מהשלבים האחרונים של התקופה הנאוליתית התיכונה (5600-5000 לפנה"ס) ועד לתקופה הנאוליתית האחרונה (3000 לפנה"ס). נמצאו מספר פריטים המעידים על הפעילות הכלכלית והחקלאית של היישוב, ראיות לגידול בעלי חיים והעדפות התזונה שלהם, כולל קרמיקה, אלמנטים מבניים מעץ, זרעים, עצמות, פסלונים, קישוטים אישיים וחלילי עצם (אחד מהם מתוארך לאלף ה-6 לפנה"ס, העתיק ביותר שנמצא אי פעם באירופה).


כמו הלוח, נמצאו חלקי קרמיקה רבים אחרים שעליהם נמצא כתב מאותו סוג. הורמוזיאדיס מציע כי סוג זה של כתב, שעדיין לא פוענח, יכול להיות כל סוג של תקשורת, כולל סמלים המייצגים ספירה של רכוש. הסימנים על הלוח לא דמו לדמויות האנושיות, לשמש ולירח או לאידיאוגרמות אחרות המתוארות בדרך כלל. למעשה הם הראו סימנים לאפרסיס מתקדם (Apheresis - השמטת תחילית או מילה ראשונה), מה שמעיד שהם תוצאה של תהליכים קוגניטיביים.

הסימנים על לוח דיספיליו

מהו כתב?

כל דיון בכתב מוקדם כמובן מעלה את השאלה: מהו כתב? ההבדל בין פרוטו-כתב לכתב הוא שבעוד שהראשון מקודד מידע, השני מקודד שפה. כמעט כל אחד מהתרבות המערבית יענה שכתב הוא דרך להציג שפה באמצעות סמלים אלפביתיים, כלומר פונטיים. סוג זה של כתב נקרא פונוגרפי (Phonographic), משום שהוא מבוסס על צליל, באותיות בודדות או בהברות.


עם זאת, אם תשאלו אנשים בסין או ביפן מהו כתב, התשובה תהיה שונה לגמרי, שכן שיטות כתב אלה מציגות מילה או מושג שלם בסמל יחיד או שילוב של סמלים. זה נקרא כתב לוגוגרפי (logographic) או אידיאוגרפי (ideographic). הוא מופשט יותר באופן משמעותי. מערכות כתב עתיקות הן ייחודיות במספר הגדול של הסימנים בהם משתמשים, מכיוון שהן בעיקר לוגוגרפיות, ואילו בהשוואה מערכות כתב פונוגרפיות כוללות מעט יחסית.


ישנן מספר דוגמאות לפרוטו-כתב ברחבי העולם, אולי המשמעותיות ביותר הן סמלי וינצ'ה מסרביה וסמלי ג'יהאו מסין, שהקדימו ב-1,000 שנה את לוח דיספיליו. שניהן עתיקות במיוחד (6000-5000 לפנה"ס), וישנן דוגמאות רבות לכל אחת מהן. דו"ח משנת 2003 ב-Antiquity פירש את סמלי ג'יהאו "לא ככתב עצמו, אלא כמאפיינים של תקופה ארוכה של שימוש בסימנים שהובילה בסופו של דבר למערכת כתב מלאה".


לוח הדיספיליו, עליו חרוטים סמלים דומים לאלה של תרבות וינצ'ה, משתלב במסגרת מובנת באופן מעניין ביותר, אך דורש ניואנסים מסוימים. ניתן לאתר את כתב היתדות המסופוטמי הקדום ביותר הרחק בפרהיסטוריה, במערכת ספירה באלף ה-8 לפנה"ס, תוך שימוש באסימוני חרס בעל צורות שונות.