top of page

חֲנוֹךְ - 2 - ספר העִירִים

עודכן: 20 באוק׳ 2020

ספר חנוך א' בנוי מ-5 חלקים. חלק מהחוקרים טוענים כי מדובר ב-5 ספרים נפרדים שאוחדו לספר אחד.

  1. פרקים א-לו: 'ספר העירים' - המלאכים שכשלו וסיורי חנוך בשמים.

  2. פרקים לז-עא: 'ספר המשלים' - משלי חנוך.

  3. פרקים עב-פב: 'ספר המאורות' - ספר האסטרונומיה של חנוך.

  4. פרקים פג-צ: מראה חלומות חנוך - סקירה של תולדות ישראל באמצעות דימוי של חיות.

  5. פרקים צא-קח: נבואות חנוך לבניו - חזיונות הכוללים מידע היסטורי שחנוך מספר למתושלח.

במאמר זה, השני בסדרת המאמרים על חנוך, נכיר את הראשונה מבין חמש המגילות שמוכרת בשם "ספר העירים", שם זה נוצר בגלל התפקיד המרכזי שממלאת קבוצת מלאכים בשם 'עירים'.


מאמרים קודמים בסדרה:

  1. מבוא לספר חנוך

  2. חֲנוֹךְ - 1 - ההסטוריה של ספר חנוך א'

השליחות של חנוך

חנוך, שנולד כ-1033 שנה לפני המבול, קיים לכל אורך חייו אינטראקציה עם מלאכי ה'עירים' ('the 'Watchers), גם עם אלה שכשלו וגם עם אלה שלא. בזמן שהוא סוגד לאלוהים בנוכחות מלאכים, חנוך מקבל את קריאתו להתנבא. הדין של אלוהים כנגד ה'עירים' וצאציהם נקבע, חנוך נשלח להטיף את צו האלוהים למלאכים החוטאים בהר החרמון. קריאת חנוך הגיעה כמעט 700 שנה לפני המבול.


מחבר הספר

(חנוך א' פרק א, פסוקים א-ג)


ספר העירים כתוב בגוף ראשון כחנוך המקראי. השם חֲנוֹךְ מבוסס על השורש ח.נ.ך -שמשמעותו לימוד וחינוך. המקרא מתאר את מסירותו של חנוך באלה מילים:

"וַיִּתְהַלֵּךְ חֲנוֹךְ, אֶת-הָאֱלֹהִים;"

(בראשית פרק ה פסוק ד)


בספר העירים, נאמר לנו שכתבי חנוך הופקדו בידי בנו מתושלח, ונכדו של מתושלח, נח. יתכן שצאצאיו של חנוך עדכנו חלקים מסוימים בספר. עם זאת, הסגנון והסידור הפנימי של הספר מצביעים על כך שברובו נכתב על ידי מחבר יחיד.


תיארוך הספר

החל בפרק כד, ספר העירים מכיל תיאור ארוך של אחד מחזונות החלום של חנוך, שקיבל זמן קצר לאחר שקרא לו אלוהים לתפקיד נביא. פרקים כ-י מתעדים אירועים שהתרחשו לפני ואחרי זמנו של חנוך עלי אדמות.

(חנוך א' פרק קו פסוק ג)


בפסוק זה חנוך קובע שאירועים קודמים נחשפו עבורו בחזון. יתכן גם שאירועים מאוחרים יותר התגלו בפניו באופן חזוני, ונכתבו על ידו לפני שהם התרחשו. זה יקבע את זמן כתיבת הספר כולו לתקופה שלפני שחנוך הועבר לרקיע, שזה יותר מ-600 שנה לפני המבול של ימי נח.


הנושא העיקרי