העדות הראשונה לצריכת הלוצינוגנים באתר אמנות סלע

אנשים במערת פינוויל (Pinwheel Cave) בקליפורניה השאירו עדויות למצב התודעה השונה שלהם בתוך קירות המערה - זוהי העדות הפיזית הראשונה לצריכה