top of page
הרשמו לידיעון המקוון שלנו

קבלו עידכונים על מאמרים חדשים והתרחשויות אחרות

תודה על הרשמתך

השתתפו במסע אופן הזמן

Ofan Logo a.png

מסע רב חושי בנבכי הזמן, שבו המרבד העשיר של הציוויליזציות הקדומות מתעורר לחיים ושואב אותנו אל תוכו.  

דו"ח ראש המודיעין הלאומי של ארה"ב - תופעות אוויריות בלתי מזוהות (UAP)


היקף והנחות

היקף

דו"ח ראשוני זה מוגש על ידי משרד ראש המודיעין הלאומי (ODNI) בתגובה להוראה בדו"ח הסנאט 116-233, שליווה את חוק אישור המודיעין (IAA) לשנת הכספים 2021, שבו ראש המודיעין הלאומי (DNI), בהתייעצות עם מזכיר ההגנה (SECDEF), התבקש להגיש הערכה מודיעינית לגבי האיום הנשקף מתופעות אוויריות בלתי מזוהות (UAP) ואת התקדמות שעשה כוח המשימה לתופעות אוויריות בלתי מזוהות (UAPTF) להבנת האיום הזה.


דו"ח זה מספק סקירה לקובעי המדיניות על האתגרים הקשורים באפיון האיום הפוטנציאלי שמציבות תופעות אוויריות בלתי מזוהות (UAP) תוך מתן אמצעים לפיתוח תהליכים, מדיניות, טכנולוגיות ואימונים רלוונטיים עבור צבא ארה"ב וכח אדם ממשלתי אחר (USG) אם וכאשר הם נתקלים ב-UAP, כדי לשפר את יכולת קהילת המודיעין (IC) בהבנת האיום. מנהל ה-UAPTF הוא האחראי הרשמי להבטחת איסוף ומיזוג נתוני ה-UAP במועד הנוכחי. מערך הנתונים המתואר בדו"ח זה מוגבל כיום בעיקר לדיווחים של ממשלת ארה"ב (USG) על אירועים שהתרחשו מנובמבר 2004 עד מרץ 2021. נתונים ממשיכים להאסף ולהיבחן.


משרד ראש המודיעין הלאומי (ODNI) הכין דו"ח זה לוועדות המודיעין והשירותים המזוינים של הקונגרס. כוח המשימה לתופעות אוויריות בלתי מזוהות (UAPTF) ומנהל המודיעין הלאומי לתעופה של משרד ראש המודיעין הלאומי ניסחו דו"ח זה, עם נתונים מהסוכנות לביטחון לאומי (NSA), הסוכנות לביטחון גאו-מרחבי (NGA), תת-מזכיר ההגנה למודיעין (USD(I)), סוכנות ביון ההגנה (DIA), לשכת החקירות הפדרלית (FBI), משרד הסיור הלאומי (NRO), חיל האוויר, הצבא, הצי, משרד מודיעין הצי (ONI), הסוכנות הצבאית לפרויקטים מחקריים מתקדמים (DARPA), רשות התעופה הפדרלית (FAA), מנהל האוקיינוסים והאטמוספירה הלאומי (NOAA), משרד משרד ראש המודיעין הלאומי - טכנולוגיה מתגלה ומשבשת (ODNI/NIM), מרכז לאומי לביון נגדי ולבטחון (NCSC) והמועצה למודיעין לאומי (NIC).


הנחות

צורות שונות של חיישנים שרושמות UAP בדרך כלל פועלות כראוי ולוכדות מספיק נתונים בזמן אמיתי כדי לאפשר הערכות ראשוניות, אך ייתכן ש-UAP מיוחס לחריגות של חיישנים.


תקציר מנהלים

הכמות המוגבלת של דיווחים איכותיים על תופעות אוויריות בלתי מזוהות (UAP) פוגעת ביכולתנו להסיק מסקנות נחרצות לגבי אופיו או כוונתו של UAP. כוח המשימה לתופעות אוויריות בלתי מזוהות (UAPTF) שקל מגוון של מידעים על UAP שתוארו בדיווחי צבא ארה"ב וקהילת המודיעין, אך משום שהדיווחים חסרו ספציפיות מספקת, בסופו של דבר הוא הכיר בכך שנדרשת סטנדרטיזציה והתאמה של תהליך הדיווח על מנת לספק מספיק נתונים לניתוח אירועי UAP.

 • כתוצאה מכך, כוח המשימה (UAPTF) ריכז את סקירתו בדיווחים שהתרחשו בין 2004 ו-2021, שרובם הם תוצאה של תהליך מותאם חדש זה ללכידה טובה יותר של אירועי UAP באמצעות דיווח רשמי.

 • רוב ה-UAP המדווחים כנראה מייצגים אובייקטים פיזיים בהתחשב בכך שרוב ה-UAP נרשמו במספר חיישנים, כולל מכ"ם, אינפרא אדום, אלקטרו-אופטי, מאתר נשק ותצפית חזותית.

במספר מצומצם של תקריות נראה כי UAP מציג מאפייני טיסה חריגים. תצפיות אלה יכולות להיות תוצאה של שגיאות בחיישן, זיוף או תפיסה מוטעית של צופה ודורשות ניתוח קפדני נוסף.


ככל הנראה ישנם מספר סוגים של UAP הדורשים הסברים שונים על בסיס מגוון הופעות והתנהגויות המתוארות בדיווחים הזמינים. ניתוח הנתונים שלנו תומך בתבנית שאם וכאשר יפתרו אירועי UAP בודדים הם יפלו לאחת מחמש קטגוריות הסבר פוטנציאליות: בילבול אווירי (airborne clutter), תופעות אטמוספריות טבעיות, תוכניות פיתוח של תעשיית ארה"ב או ממשלת ארה"ב, מערכות יריב זרות, וסל כוללני "אחר".


תופעות אוויריות בלתי מזוהות (UAP) מהוות בבירור בעית בטיחות בטיסה ועשויות להוות אתגר לביטחון המדינה האמריקני. חששות בטיחות מתמקדות בעיקר בטייסים המתמודדים עם שמיים עמוסים יותר ויותר. UAP גם מציב אתגר לביטחון הלאומי אם הם פלטפורמות איסוף של יריבים זרים או ראיות שיריב פוטנציאלי פיתח פריצת דרך או טכנולוגיה משבשת.


גיבוש עקבי של דוחות מרחבי הממשלה הפדרלית, סטנדרטיזציה של דיווח, איסוף וניתוח מוגברים ותהליך יעיל לסינון של כל הדיווחים האלה מול מגוון רחב של נתונים רלוונטיים של הממשלה הפדרלית של ארה"ב (USG) יאפשרו ניתוח יותר מתוחכם של UAP שעשוי להעמיק את ההבנה שלנו. חלק מצעדים אלה הם עתירי משאבים ודורשים השקעה נוספת.


דיווח זמין הוא במידה רבה לא חד משמעי

נתונים מוגבלים משאירים את ה-UAP ללא הסבר...

נתונים מוגבלים וחוסר עקביות בדיווחים הם אתגרים מרכזיים להערכת UAP. לא היה קיים מנגנון דיווח סטנדרטי עד שהצי הקים אחד במארס 2019. לאחר מכן אימץ חיל האוויר את המנגנון הזה בנובמבר 2020, אך הוא נותר מוגבל לדיווח הממשלה הפדרלית של ארה"ב (USG). כוח המשימה לתופעות אוויריות בלתי מזוהות (UAPTF) שמע באופן קבוע דיווחים באופן אנקדוטי במהלך מחקרו אודות תצפיות אחרות שהתרחשו אך הם מעולם לא תועדו בדיווח רשמי או לא רשמי על ידי העדים.


לאחר בחינה מדוקדקת של מידע זה, כח המשימה (UAPTF) התמקד בדיווחים שהיו מעורבים בהם UAP שנצפו ע"י טייסים צבאיים עדים ממקור ראשון ושנאספו ממערכות שאנחנו מחשיבים כאמינות. דיווחים אלה מתארים אירועים שהתרחשו בין השנים 2004-2021, כאשר רובם הגיע בשנתיים האחרונות כשמנגנון הדיווח החדש הפך מוכר יותר לקהילת התעופה הצבאית. הצלחנו לזהות דיווח UAP אחד ברמת וודאות גבוהה. במקרה הזה, זיהינו את האובייקט כבלון גדול המוציא אוויר. האחרים נשארו בלתי מוסברים.

 • 144 דוחות מקורם בממשלה הפדרלית של ארה"ב (USG). מתוכם 80 דו"חות כללו תצפית עם מספר חיישנים.

 • רוב הדיווחים תיארו את ה-UAP כאובייקטים שהפריעו לאימון שתוכנן מראש או לפעילות צבאית אחרת.

 

אתגרי איסוף ה-UAP

סטיגמות חברתיות-תרבותיות ומגבלות חיישנים נותרו מכשולים לאיסוף נתונים של UAP. אם כי כמה אתגרים טכניים - כמו כיצד לסנן כראוי את שיבושי הרדאר כדי להבטיח את בטיחות הטיסה למטוסים צבאיים ואזרחיים - הם ותיקים בקהילת התעופה, בעוד שאחרים הם ייחודיים למערך הבעיות של ה-UAP.

 • נרטיבים של טייסים בקהילה המבצעית ואנליסטים מהצבא ומקהילת המודיעין מתארים זלזול הקשור בתצפיות על UAP, בדיווח עליו או בניסיון לדון בזה עם עמיתים. אם כי השפעת הסטיגמות הללו הצטמצמו כשחברים בכירים במדע, במדיניות, בצבא ובקהילת המודיעין עוסקים בנושא ברצינות באופן פומבי, סיכון המוניטין עשוי להישאר עדים רבים בשקט, והופכים את העיסוק המדעי בנושא למסובך.

 • החיישנים המותקנים על פלטפורמות צבאיות אמריקאיות מיועדים בדרך כלל למילוי משימות ספציפיות. כתוצאה מכך, חיישנים אלה אינם מתאימים בדרך כלל לזיהוי UAP.

 • נקודות תצפית החיישנים ומספר החיישנים המתבונן בו זמנית באובייקט ממלאים תפקידים מהותיים בהבחנה בין UAP לבין אובייקטים מוכרים ובקביעה האם UAP מדגים יכולות אוויריות פורצות דרך. לחיישנים אופטיים יש יתרון במתן תובנה מסוימת לגבי גודל יחסי, צורה ומבנה. חיישני רדיו מספקים מידע מדויק יותר על מהירות וטווח.

 

אך מספר דפוסים פוטנציאליים כן מופיעים

למרות שהייתה שונות רחבה בדו"חות ומערך הנתונים מוגבל כרגע מכדי לאפשר ניתוח מפורט של מגמה או דפוס, היו מקבצים מסוימים של תצפיות UAP הנוגעים בצורה, גודל, ובעיקר בהנעה. תצפיות UAP נטו להתקבץ סביב שטחי אימונים וניסויים בארה"ב, אך אנו מעריכים כי הדבר עשוי לנבוע מהטיה באיסוף כתוצאה מתשומת לב ממוקדת, מספר רב יותר של חיישני הדור האחרון הפועלים באזורים אלה, ציפיות צוותים והדרכה לדיווח על חריגות.


וקומץ UAP נראים כשהם מפגינים טכנולוגיה מתקדמת

ב-18 תקריות, שתוארו ב-21 דו"חות, דיווחו עדים על דפוסי תנועה או מאפייני טיסה חריגים של UAP.


נראה היה ש-UAP נשאר נייח ברוחות עולות, נע נגד הרוח, מתמרן בפתאומיות, או נע במהירות ניכרת, ללא אמצעי הנעה מובחנים. במספר מקרים מצומצם מערכות מטוסים צבאיים עיבדו אנרגיה של תדר רדיו (RF) הקשורה לתצפיות UAP.


כוח המשימה לתופעות אוויריות בלתי מזוהות (UAPTF) מחזיק בכמות קטנה של נתונים שנראים כמציגים UAP המדגים תאוצה או מידה של ניהול חתימה. נחוץ ניתוח קפדני נוסף של מספר רב של צוותים או קבוצות של מומחים טכניים כדי לקבוע את טיבם ותוקפם של נתונים אלה. אנחנו ביצוע ניתוח נוסף כדי לקבוע אם הודגמו טכנולוגיות פורצות דרך.


ככל הנראה לתופעות אוויריות לא מזוהות (UAP) חסר הסבר יחיד

ה-UAP המתועדים במערך הנתונים המצומצם הזה מדגימים מגוון של התנהגויות אוויריות, מה שמחזק את האפשרות שיש מספר סוגים של UAP הדורשים הסברים שונים. ניתוח הנתונים שלנו תומך בתבנית שאם וכאשר יפתרו אירועי UAP בודדים הם יפלו לאחת מחמש קטגוריות הסבר פוטנציאליות: עומס אווירי, תופעות אטמוספריות טבעיות, תוכניות פיתוח של תעשיית ארה"ב או ממשלת ארה"ב, מערכות יריב זרות, וסל כוללני "אחר". למעט המקרה היחיד בו קבענו במהימנות גבוהה שה-UAP המדווח היה שיבוש אווירי, באופן ספציפי בלון מוציא אוויר, אנחנו כרגע חסרי מידע מספיק במערך הנתונים שלנו כדי לייחס תקריות להסברים ספציפיים.


שיבוש אווירי: אובייקטים אלה כוללים ציפורים, בלונים, כלי טיס בלתי מאוישים למטרת פנאי (UAV), או פסולת אווירית כמו שקיות ניילון המשבשות את הסצנה ומשפיעות על יכולתו של המפעיל לזהות מטרות אמיתיות, כגון מטוסי אויב.


תופעות אטמוספריות טבעיות: תופעות אטמוספריות טבעיות כוללות גבישי קרח, לחות ותנודות תרמיות שעשויות להירשם בחלק ממערכות האינפרא אדום והמכ"ם.


תוכניות פיתוח של תעשיית ארה"ב או ממשלת ארה"ב: ניתן לייחס כמה תצפיות של UAP לפיתוחים ותוכניות מסווגות של גופים בארה"ב. עם זאת, לא הצלחנו לאשר שמערכות אלה היו מעורבות באף אחד מדו"חות ה-UAP שאספנו.


מערכות יריב זרות: UAP מסוימים עשויים להיות טכנולוגיות שנפרסו על ידי סין, רוסיה, אומה אחרת, או גוף לא ממשלתי.


אחר: למרות שרוב ה-UAP המתוארים במערך הנתונים שלנו כנראה נותר לא מזוהה עקב נתונים או אתגרים מוגבלים לעיבוד או ניתוח האיסוף, יתכן שנדרש לנו ידע מדעי נוסף לאיסוף, ניתוח ואיפיון מוצלחים של חלקם. אנו נקבץ אובייקטים כאלה בקטגוריה זו בהמתנה להתקדמות מדעית שתאפשר לנו להבין אותם טוב יותר. כח המשימה (UAPTF) מתכוון למקד ניתוח נוסף במספר קטן של מקרים שם נראה שה-UAP מציג מאפייני טיסה יוצאי דופן או ניהול חתימה.


תופעות אוויריות לא מזוהות (UAP) מאיימות על בטיחות טיסה ואולי על הבטחון הלאומי

תופעות אוויריות לא מזוהות (UAP) מהווות סכנה לבטיחות הטיסה ועלולות להוות סכנה רחבה יותר במקרים מסוימים אם הן מציגות איסוף מתוחכם נגד פעילויות צבאיות של ארה"ב על ידי ממשלה זרה או מדגימות טכנולוגיה חללית פורצת דרך של יריב פוטנציאלי.


חששות שוטפים במרחב האווירי

כאשר טייסים נתקלים במפגעי בטיחות, הם נדרשים לדווח על עניינים אלה. כתלות במיקום, בנפח ובהתנהגות של סכנות במהלך פלישות לטווחים, הטייסים עשויים להפסיק את הניסויים ו/או האימונים ולהנחית את המטוסים שלהם, ולזה יש השפעה מרתיעה על הדיווח.

 • לכוח המשימה לתופעות אוויריות בלתי מזוהות (UAPTF) יש 11 דיווחים על מקרים מתועדים בהם טייסים דיווחו על כמעט תאונה עם UAP.

אתגרים פוטנציאליים לביטחון הלאומי

כרגע חסרים לנו נתונים המציינים ש-UAP כלשהו הוא חלק מתכנית איסוף זרה או עדות להתקדמות טכנולוגית משמעותית של יריב פוטנציאלי. אנו ממשיכים לעקוב אחר ראיות לתוכניות כאלה בהתחשב באתגר המודיעיני הנגדי שהן מציבות, במיוחד מאחר שחלק מה-UAP התגלו בסמוך למתקנים צבאיים או לכלי טיס שנשאו את מערכות החיישנים המתקדמות ביותר.


הסבר ה-UAP ידרוש ניתוח, איסוף והשקעת משאבים

סטנדרטיזציה של הדיווח, גיבוש הנתונים והעמקת הניתוח

בהתאם להוראות דו"ח הסנאט 116-233, המלווה את חוק אישור המודיעין (IAA) לשנת הכספים 2021, המטרה ארוכת הטווח של כח המשימה (UAPTF) היא להרחיב את היקף עבודתו ולכלול אירועי UAP נוספים שתועדו בעזרת שורה רחבה יותר של אנשים ומערכות טכניות בניתוחו. בזמן שמערך הנתונים מתרחב, יכולתו של כח המשימה (UAPTF) להפעלת ניתוח נתונים לגילוי מגמות גם כן ישתפר. המוקד הראשוני יהיה שימוש באלגוריתמים של בינה מלאכותית/למידת מכונה לקיבוץ ולזהוי דמיון ודפוסים במאפיינים של נקודות נתונים. כשמאגר המידע צובר מידע מאובייקטים אוויריים ידועים כמו בלוני מזג אוויר, בלוני גובה רב או בלוני לחץ-על וחיות בר, למידת מכונה יכולה להגביר יעילות על ידי הערכה מוקדמת של דו"חות UAP כדי לראות אם רשומות אלה תואמות אירועים דומים שכבר נמצאים במסד הנתונים.

 • כח המשימה (UAPTF) החל לפתח תהליכי עבודה ועיבוד אנליטיים בין-סוכנותיים כדי להבטיח שגם האיסוף וגם הניתוח יהיו מושכלים ומתואמים היטב.

מרבית נתוני ה-UAP הם מדיווחי חיל הים האמריקני, אך מתקיימים מאמצים לסטנדרטיזציה של דיווח על אירועים בצבא ארה"ב ובסוכנויות ממשלתיות אחרות כדי להבטיח שכל הנתונים הרלוונטיים ילכדו ביחס לאירועים מסוימים ולפעילות בארה"ב שעשויה להיות רלוונטית. כח המשימה (UAPTF) פועל כעת להשגת דיווחים נוספים, כולל מחיל האוויר האמריקני (USAF), והחל לקבל נתונים ממנהל התעופה הפדרלי (FAA).

 • למרות שאיסוף הנתונים של חיל האוויר (USAF) הוגבל באופן היסטורי, חיל האוויר החל בתוכנית פיילוט שהתחילה בחודש נובמבר 2020 לאיסוף באזורים הסבירים ביותר להתקלות ב-UAP ומעריך כיצד לנרמל איסוף, דיווח וניתוח עתידיים מכל חיל האוויר.

 • מנהל התעופה הפדרלי (FAA) לוכד נתונים הקשורים ל-UAP במהלך פעילות ניהול התנועה האווירית הרגיל. מנהל התעופה הפדרלי בדרך כלל מקבל נתונים אלה כאשר טייסים ומשתמשי מרחב אווירי אחרים מדווחים על אירועים חריגים או בלתי צפויים לארגון התנועה האווירית של ה-FAA.

 • בנוסף, מנהל התעופה הפדרלי (FAA) עוקב באופן רציף אחר חריגות במערכות שלו ויוצר מידע נוסף שעשוי להועיל לכח המשימה (UAPTF). מנהל התעופה הפדרלי מסוגל לבודד נתונים שמעניינים את כח המשימה (UAPTF) ולהפוך אותם לזמינים. למנהל התעופה הפדרלי יש תוכנית הסברה חזקה ויעילה שיכולה לסייע לכח המשימה (UAPTF) להגיע לחברי קהילת התעופה כדי להדגיש את החשיבות של הדיווח על UAP.

הרחבת האיסוף

כוח המשימה לתופעות אוויריות בלתי מזוהות (UAPTF) מחפש דרכים חדשות להרחיב את האיסוף של אזורי מקבצי ה-UAP כאשר כוחות ארה"ב אינם נוכחים כקו בסיס לפעילות UAP "סטנדרטית" ולהקטין את האיסוף המוטה במערך הנתונים. אחת ההצעות היא להשתמש באלגוריתמים מתקדמים לחיפוש נתונים היסטוריים שנלכדו ומאוחסנים על ידי מכ"מים. כח המשימה (UAPTF) מתכנן גם לעדכן את אסטרטגית איסוף ה-UAP הבין-סוכנותי הנוכחי שלו במטרה להביא לידי ביטוי אוסף פלטפורמות ושיטות רלוונטיות ממחלקת ההגנה (DoD) ומקהילת המודיעין.


הגדלת ההשקעה במחקר ופיתוח

כוח המשימה לתופעות אוויריות בלתי מזוהות (UAPTF) ציין כי מימון נוסף למחקר ופיתוח יכול לקדם את המחקר העתידי של הנושאים המפורטים בדוח זה. השקעות כאלה צריכות להיות מונחות על ידי אסטרטגיית איסוף UAP, מפת דרכים טכנית של מחקר ופיתוח UAP ופיתוח תכנית UAP.


נספח A - הגדרת מונחי מפתח

דוח זה ומאגרי מידע של כח המשימה (UAPTF) משתמשים במונחי ההגדרה הבאים:

תופעות אוויריות בלתי מזוהות (UAP): עצמים מוטסים לא ניתנים לזיהוי מיידי. ראשי התיבות UAP מייצגים את הקטגוריה הרחבה ביותר של אובייקטים מוטסים שנבדקו לניתוח.

אירוע UAP: תיאור הוליסטי של אירוע שבמהלכו טייס או צוות אוויר היו עדים (או זיהו) UAP.

תקרית UAP: חלק ספציפי באירוע.

דו"ח UAP: תיעוד אירוע UAP, הכולל שרשראות מאומתות של חזקה ומידע בסיסי כגון השעה, התאריך, המיקום והתיאור של ה-UAP. דו"חות UAP כוללים דו"חות טווח פאולר (Range Fouler) ודיווחים אחרים.


נספח B - דו"ח הסנאט המלווה את חוק אישור מודיעין לשנת הכספים 2021

דו"ח הסנאט 116-233, המלווה את חוק אישור מודיעין לשנת הכספים 2021, קובע כי ה-DNI, בהתייעצות עם SECDEF וראשים רלוונטיים אחרים של סוכנויות USG, יגיש הערכה מודיעינית לגבי האיום הנשקף מ-UAP ואת ההתקדמות שכח המשימה UAPTF עשה על מנת להבין את האיום הזה.


דו"ח הסנאט ביקש במפורש שהדו"ח יכלול:

 1. ניתוח מפורט של נתוני UAP ודיווח מודיעיני שנאסף או מוחזק על ידי משרד המודיעין הימי, כולל נתונים ודיווח מודיעיני המוחזק על ידי כוח המשימה לתופעות אוויריות בלתי מזוהות (UAPTF);

 2. ניתוח מפורט של נתוני תופעות בלתי מזוהות שנאספו על ידי: א. מודיעין גיאו-מרחבי; ב. מודיעין איתותים; ג. מודיעין אנושי; ד. מודיעין מדידות וחתימות

 3. ניתוח מפורט של נתוני לשכת החקירות הפדרלית (FBI), שנגזרו מחקירות נתונים של חדירות UAP לשטח אווירי מוגבל של ארה"ב;

 4. תיאור מפורט של תהליך בין סוכנותי להבטחת איסוף נתונים בזמן וניתוח מרוכז של כל דיווחי UAP עבור הממשלה הפדרלית, ללא קשר מאיזה שירות או סוכנות הגיע המידע;

 5. זיהוי אחראי רשמי על התהליך המתואר בסעיף 4;

 6. זיהוי פוטנציאלי איומים אוויריים או איומים אחרים הנשקפים מה-UAP לבטחון הלאומי והערכה האם ניתן לייחס פעילות UAP זו לאחד או יותר יריבים זרים;

 7. יש לזהות אירועים או דפוסים המעידים על יריב פוטנציאלי שהשיג יכולות אוויריות פורצות דרך שעלולות להציב את אסטרטגית ארה"ב או כוחות קונבנציונליים בסיכון; ו

 8. המלצות בנוגע לאיסוף נתונים מוגבר, מחקר ופיתוח משופרים, מימון נוסף ומשאבים אחרים.


1,088 צפיות0 תגובות

Comments


בקרו בחנות שלנו

הגמל המעופף מביא לכם פריטים יוצאי דופן ומותרות של ימי קדם אל מפתן דלתכם, כמו גם כלים ועזרים למסעות מחקר והרפתקה.

Site banner copy_edited.png
bottom of page