איך הגיעה טבעת שעון שוויצרי לקבר חתום של שושלת מינג?

תעלומה ממשיכה לאפוף את גילויו של חפץ מוזר ואת אלה שהוציאו אותו ממעמקי קבר עתיק בס