top of page

היסטוריה

®Q-Link היא הראשונה והמובילה במחקר ופיתוח של טכנולוגיות תדר מהדהד, כמו גם במחקרים ובגילויים מדעיים של השימוש ווהיישומים באנרגיה זו למעלה מ 25 שנה.
אנו בעידן שבו המדענים מנסים להבין ולהגדיר את העולם המוזר של היקום הקוונטי דרך תצפיות בתופעות טבע המאתגרות את החשיבה ואת השכל הישר.
הפיזיקה הקוונטית מראה כי מידע, אנרגיה ותודעה כולם שזורים יחד בצורה מסתורית. איש כמובן לא יכול עדיין להגדיר את ההבנה החדשה הזו. השאלה הגדולה היא - למה זה חשוב לנו? התשובה היא שבאמצעות לימוד אינטגרלי של השדה האנרגטי המעודן של הגוף (Subtle Energy) ופיזיקה קוונטית, צצו כלים מעשיים לשיפור חיינו ומוצרי
®Q-Link הפכו לדוגמה מובילה לכך.
המסע ארך זמן, בשנות השמונים החלו מייסדי החברה את דרכם ביצירת דרכים לאחסון מידע ופליטת שדות אנרגטיים על ידי שילוב דינמיקות אנרגיה מעודנת עם אלקטרוניקה מודרנית. עד מהרה הם גילו שאבות הטיפוס המוקדמים השפיעו על קצב הגידול בצמחים ושיפרו את איכות המים. ניסויים נוספים אישרו השפעות חיוביות על מערכות כימיות.
מטבע הדברים, חוקרים אלה הבינו שאם טכנולוגיה זו משפרת מערכות ביולוגיות וכימיות, היא יכולה גם לתמוך בפונקציונליות של המערכת הביו-אלקטרו-כימית המורכבת מכולן - האדם. השאר כמו שאומרים, היסטוריה ו 
®Q-Link מייצרת את מוצרי הצריכה השימושיים, הייחודיים והיעילים שלה במפעל חדשני בדרום קליפורניה מאז תחילת שנות ה 90.
היסטוריה של שוק ללא תחרות, אריכות ימים, הכרת המותג ,סיפוק לקוחות גבוה ונאמנות מהווים הוכחה לחוויות משנות חיים.

הקונספט, הטכנולוגיה המתקדמת והמוצרים של ®Q-Link ממשיכים להוביל ולקבוע את קצב התקדמות תחום מרתק זה.

SRT-3_diag.jpg
bottom of page