top of page
 
 
 
 
 
זהו המקום בו ניתן להרחיב את התודעה דרך הפצת וצריכת ידע שפעמים רבות קשה למצוא לו מקום ברשת. הרשתות החברתיות שגם דרכן מופץ ידע הן פלטפורמות לייב, מאמרים ודיונים המתפרסמים בהן נעלמים במהירות במורד הפיד ואז לא ניתן לאתר אותם שוב וכמובן שחלקם גם מצונזרים. כאן הידע ישאר תמיד נגיש ולא תהיה צנזורה, כאן מותר לדבר על הכל. בנוסף בקהילה ניתן לדון בנושאים שלעיתים לא נוח לדון בהם במקומות אחרים. בקיצור, הקמנו לנו בית.
 
למה Q?
הביטו על האות הזו, היא מורכבת ממעגל מושלם, כמו שעולמנו מצטייר, אך אנו לא מסתפקים בקבלת המציאות כפי שהיא, יש דברים רבים אותם אנו לא יודעים וחלקם מוסתרים מאיתנו בכוונת זדון. הקו הקטן שם, אותו הקוץ שדוקר את המעגל מלמטה ואולי מנסה לפוצץ את הבלון, אנחנו הקו הקטן, אנו מסרבים לקבל את המעגל המושלם כפי שהוא מצטייר, אנחנו מבקשים לחקור ולהבין עוד.
 
החזון
לקיים מרחב קהילתי בו הקהילה חוקרת, שואלת ומאתגרת את המחשבה. ביחד נרחיב את התודעה שלנו וכך גם את התודעה הקולקטיבית ונגיע להבנות ותובנות חדשות לגבי הקיום שלנו ומשמעותו.
Logo_New1W_edited.png

Item Title

This is placeholder text. To connect this element to content from your collection, select the element and click Connect to Data.

Read More

Item Title

This is placeholder text. To connect this element to content from your collection, select the element and click Connect to Data.

Read More

Item Title

This is placeholder text. To connect this element to content from your collection, select the element and click Connect to Data.

Read More
sun-pattern-kaleidoscope_satellite2_edit
bottom of page